• infinitenoise
 • dobranoc
 • KACHA
 • perkele
 • rosalie
 • musta-enkeli
 • incoherence
 • mateuszkosmateusz
 • utoopia
 • lucia-black
 • ioiooo
 • talala
 • narkomanka
 • fajnychnielubie
 • twice
 • kombinat
 • witkacy
 • wybuchmuzgu
 • shittywebsite
 • frauvermeer
 • likearollingstone
 • aufwiedersehen
 • henejkozan
 • matwin
 • ilostmyheadawhileago
 • schizofreniczna
 • katastrofo
 • brinno
 • uwolnicgoniewicz
 • nettle-carrier
 • soultraveling
 • dysonanspoznawczy
 • gemmy
 • rainbowarrior
 • apatyczna
 • worldwide
 • urszulka
 • gejowygej
 • vesania
 • janealicejones
 • klyukva
 • tutaj
 • malamimbla
 • hjhughj
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viastonerr stonerr
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
6532 bbee 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vialubisztosuko lubisztosuko
9358 0831 500
Reposted fromtfu tfu viamegustonanista megustonanista
6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix viabeinthe beinthe
1988 3dc2
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viabeinthe beinthe
Reposted frombluuu bluuu viabeinthe beinthe
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabeinthe beinthe
3253 1eb3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viabeinthe beinthe
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi viayanek yanek
3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayanek yanek
3703 6f21
Reposted froma-antimatter a-antimatter viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl